Termeni si conditii

TERMENI ȘI CONDIȚII

DE UTILIZARE A WEBSITE-ULUI

Actualizate la data de 01.11.2023

 

 

Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza website-ul https://itvolks.ro/.

 

Website-ul https://itvolks.ro/ este deținut și administrat de societatea ITVOLKS SYSTEMS SRL, cu sediul în Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Str. Cuza Vodă, Nr. 48, Județ Cluj, înregistrată la ONRC sub nr. J12/5794/2021, CUI 45275214.

 

Ne rezervăm dreptul să schimbăm, să modificăm, să adăugăm sau să ștergem părți ale acestor termeni în orice moment, fără nicio notificare, și, în măsura în care nu se prevede altfel, aceste modificări vor deveni efective imediat; ca atare, vă rugăm să verificați periodic cuprinsul acestor termeni și condiții. Faptul că veți continua să folosiți site-ul după efectuarea modificărilor la acest Acord va însemna că acceptați aceste modificări.

 

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii si condițiile de utilizare la accesarea website-ului, întrucât acestea sunt aplicabile pentru orice tip de utilizare a website-ului. Prin accesarea website-ului confirmați că acceptați Termenii și condițiile de utilizare și că sunteți de acord cu respectarea lor.

 

Daca nu sunteți de acord cu Termenii și condițiile de utilizare, aveți opțiunea de a nu utiliza website-ul nostru. Toate informațiile conținute în acest website au caracter general și sunt valabile pentru toate persoanele care accesează acest website (denumite in continuare „Utilizatori” sau „Cumpărători”).

 

Denumirea „Cumpărător” desemnează orice persoană fizică sau juridică care acceptă serviciile oferite de către website-ul nostru și este de acord cu termenii și condițiile impuse.

Cumpărătorul este responsabil pentru salvarea și/sau listarea prezentelor prevederi.

 

1.Dreptul de proprietate intelectuală

Designul și modalitatea de prezentare a website-ului, precum și setările, meniurile, submeniurile și funcționalitățile acestuia constituie proprietatea ITVOLKS SYSTEMS SRL.

 

Website-ul, mărcile, logo-urile, sloganele, textele, imaginile, bazele de date, precum și toate celelalte materiale și elemente parte componentă a website-ului sunt proprietatea societății ITVOLKS SYSTEMS SRL sau a partenerilor acesteia și fac obiectul unui drept de proprietate intelectuală, în conformitate cu legislația română și internațională aplicabilă.

 

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea, sub orice formă, a conținutului website-ului și a elementelor prezentate pe acest website, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al ITVOLKS SYSTEMS SRL.

 

Orice încercare, de orice natură, de modificare a imaginilor și a informațiilor din prezentul website, inițiată de orice persoană, cu excepția ITVOLKS SYSTEMS SRL, precum și realizarea de link-uri cu mesaje nefondate, care să facă trimitere la pagini din website, dau dreptul unilateral și neechivoc societății ITVOLKS SYSTEMS SRL sau oricărui alt beneficiar legal al drepturilor de proprietate intelectuală de mai sus să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanțelor legal competente pentru sancționarea acestor fapte. Nimic din conținutul acestui website nu trebuie interpretat ca acordarea de licență/drept de utilizare a oricărui material purtător de drepturi de autor prezentat pe acest website fără permisiunea scrisă din partea ITVOLKS SYSTEMS SRL.

 

Este interzisă transmiterea către acest website, sau către adresele de e-mail menționate în secțiunile acestuia, a oricăror materiale considerate ilegale, periculoase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, și a materialelor care ar putea fi considerate că instigă la fapte care contravin legii.

 

 

2.Utilizarea Website-ului

 

Website-ul poate fi accesat gratuit. ITVOLKS SYSTEMS SRL nu garantează faptul că website-ul va fi accesibil în permanență, fără întreruperi. ITVOLKS SYSTEMS SRL poate suspenda, retrage, înceta sau modifica website-ul în totalitate sau în parte fără a notifica acest fapt în prealabil.

ITVOLKS SYSTEMS SRL nu va fi ținută responsabilă în situația în care website-ul nu poate fi accesat, indiferent de motivul imposibilității de accesare și indiferent de durata acestei imposibilități.

 

Utilizatorul este responsabil pentru a realiza toate acțiunile necesare pentru a accesa website-ul.

Orice persoană care dorește detalii despre serviciile sau produsele prezentate pe website este rugată să contacteze reprezentații ITVOLKS SYSTEMS SRL, pentru a se informa atât cu privire la disponibilitatea serviciului sau a produsului în cauză, cât și cu privire la condițiile contractuale, taxele, tarifele și comisioanele aferente. ITVOLKS SYSTEMS SRL își rezervă dreptul ca accesul la produsele si serviciile descrise în prezentul website să poată face obiectul unor restricții față de anumite persoane sau în anumite zone/țări. Niciunul dintre produsele sau serviciile prezentate pe website nu va fi furnizat unei persoane de către ITVOLKS SYSTEMS SRL, dacă legislația din România, cea din țara de origine a persoanei respective sau din orice altă țară care are legătură cu persoana în cauză interzice acest lucru.

 

3.Condițiile de cumpărare

 

Pentru plasarea unei Comenzi, Utilizatorul va adăuga produsele dorite în coș, urmând a completa formularul de comandă.

 

Este posibilă și transmiterea unei comenzi la adresa de e-mail: WEBSHOP@ITVOLKS.RO

 

Pentru a se evita dublarea comenzii, aceasta se transmite o singură dată, printr-un singur mijloc, retransmiterea ei fiind necesară doar în cazul apariției unor erori de transmitere.

Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul garantează că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

 

Valoarea minimă a unei comenzi este în cuantum de 1000 RON.

De regulă, contravaloarea serviciilor de transport este suportată de către Cumpărător, cu excepția situației în care valoarea comenzii este de minim 2000 RON, în acest caz transportul fiind gratuit pentru Cumpărător.

 

Comanda plasată de către Cumpărător se consideră acceptată de către Vânzător la momentul confirmării acesteia de către Vânzător, în scris, ulterior verificării situației stocurilor, sau la momentul transmiterii facturii către Cumpărător, prin e-mail. Comanda nu va fi livrată până când fondurile nu vor fi vărsate în contul nostru.

 

Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără ca vreo Parte să poată pretinde celeilalte daune-interese, în următoarele cazuri:

 

 • invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Vânzătorul;

 

 • neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției;

 

 • datele furnizate de către Cumpărător prin website sunt nereale, incomplete și/sau incorecte;

 

 • produsele adăugate în coșul de cumpărături nu se află în stoc/sunt indisponibile. În acest caz, în situațiile în care plata se efectuează în avans, Vânzătorul va restitui Cumpărătorului suma achitată, în contul din care s-a efectuat tranzacția, în termen de 5 zile de la anularea comenzii, cu notificarea prealabilă a Cumpărătorului prin e-mail.

 

 • erori neprevazute pe website de calcul al pretului final unei comenzi care ar cauza prejudicii Vânzătorului;

 

4.Prețul și modalitățile de plată

 

Prețul fiecărei produs este afișat pe website. Prețurile afișate pe website sunt purtătoare de TVA, conform legislației în vigoare.

Pentru finalizarea unei comenzi, Cumpărătorul va achita contravaloarea serviciilor și a produselor prin transfer bancar, în contul societății noastre.

 

În cazul în care intervin erori în ceea ce privește procesarea plății, comanda nu va putea fi finalizată, iar Vânzătorul nu își asumă nicio obligație de a efectua demersuri de investigare asupra cauzei erorii intervenite.

 

În cazul în care intervin erori de funcționare a website-ului nostru, iar prețul afișat este derizoriu sau nu corespunde cel puțin prețului mediu practicat de către Vânzător în acea perioadă, Vânzătorul are dreptul de a nu da curs comenzii, informând în acest sens Cumpărătorul.

 

Proprietatea asupra produselor se transferă Cumpărătorului ulterior achitării acestora. Toate imaginile, schițele, comentariile tehnice, cu excepția instrucțiunilor de folosire, sunt și rămân în proprietatea Vânzătorului. Este interzisă Cumpărătorului multiplicarea, copierea totală sau parțială a materialelor enumerate mai sus, în scop comercial.

 

ITVOLKS SYSTEMS SRL își rezervă dreptul de a acorda promoții, prin aplicarea unor reduceri de preț la produsele disponibile, sau prin care reducerea/eliminarea costului transportului. Promoțiile sunt valabile în limita stocului disponibil și sunt marcate în mod vizibil pe website.

 

5.Livrarea, recepția și montajul produselor

 

Livrarea

Cumpărătorul poate opta pentru livrarea produselor prin servicii de curierat rapid sau pentru ridicarea produselor de la adresa 48 Cuza Voda, Floresti, Jud.Cluj. În funcție de natura produselor comandate, produsele se vor putea livra prin  mijloacele de transport proprii ale Vânzătorului.

 

În cazul în care Cumpărătorul optează pentru livrarea prin curierat rapid, acesta înțelege că Vânzătorul nu răspunde de acțiunile sau omisiunilor curierilor.

Timpul de livrare se încadrează de regulă între 2 și 10 zile lucrătoare. Termenele de livrare sunt asumate de către Vânzător, cu excepția perioadelor legale de sărbători (ex.: de Paști, de Crăciun, etc.), a promoțiilor de Black Friday sau a altor campanii, când procesarea şi livrarea unei Comenzi poate dura mai mult. Vânzătorul își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze livrări ale Bunurilor achiziționate online dacă acestea nu pot fi onorate din motive independente de Vânzător, precum cauzele de forță majoră, cu notificarea prealabilă a Cumpărătorului prin e-mail.

 

Contravaloarea serviciilor de transport este calculata automat la plasarea comanzii, cu excepția situației în care comanda beneficiază de transport gratuit.

 

6.Recepția
Cu ocazia recepției calitative și cantitative a produselor, Cumpărătorul se obligă să completeze sau să semneze, după caz, actele ce însoțesc produsele, precum procese-verbale de predare-primire, facturi fiscale sau avize de însoțire a mărfii. Împreună cu documentele menționate mai sus, Vânzătorul va transmite Cumpărătorului certificatele de garanție și declarațiile de conformitate, conform legislației în vigoare.

 

Cumpărătorul trebuie să menționeze în cuprinsul procesului-verbal orice neconformitate sesizată la momentul recepției, în caz contrar produsele urmând a se considera conforme, iar orice sesizare ulterioară cu privire la viciile aparente urmând a fi respinsă.

 

În cazul în care se dovedește că anumite produse nu au fost livrate sau acestea nu corespund specificațiilor menționate pe website, răspunderea Vânzătorului este limitată la cuantumul sumei achitate de către Cumpărător pentru respectivele produse.

 

7.Garanția produselor

 

Toate produsele comercializate de către Vânzător beneficiază de condiții de garanție conform legislației în vigoare și politicilor comerciale ale Vânzătorului. Bunurile achiziționate prin intermediul website-ului vor fi însoțite de certificate de garanție, la livrare. Lipsa certificatului de garanție al produsului trebuie semnalată în maxim 48 ore de la recepția mărfii la adresa de e-mail: WEBSHOP@ITVOLKS.RO

Sunt exceptate de la garanție:

 • consumabilele sau piesele de uzură.
 • produsele a cărora uzuri sau defecțiune au apărut din cauza utilizării ori manipulării necorespunzătoare a produselor sau a nerespectării condițiilor specificate în certificatul de garanție și a instrucțiunilor de folosire.

Pentru a putea beneficia de garanție, Cumpărătorul trebuie să ofere Vânzătorului toate informațiile solicitate de acesta. Intervențiile în timpul garanției se fac gratuit de către Vânzător în baza unei solicitări scrise.

Remedierea neconformităților se vor efectua de către Vânzător fie prin reparație, fie prin înlocuirea  produsului neconform.

 

Termenul de reparare a produsului – în maxim 15 zile calendaristice din momentul în care ITVOLKS SYSTEMS SRL (i) a fost informat de către Cumpărător cu privire la neconformitate și care este stabilit fie de comun acord, în scris, între ITVOLKS SYSTEMS SRL și Consumator sau (ii) fie printr-o constatare a Producătorului, luându-se în considerare natura și complexitatea bunurilor, natura și gravitatea neconformității și efortul necesar pentru finalizarea reparației sau înlocuirii.

 

Înlocuirea produsului se efectuează în maxim 15 zile calendaristice din momentul în care ITVOLKS SYSTEMS SRL (i) a fost informat de către Cumpărător cu privire la neconformitate și care  este stabilită fie de comun acord, în scris, între ITVOLKS SYSTEMS SRL și Consumator, sau (ii) fie printr-o constatare a Producătorului, luându-se în considerare natura și complexitatea bunurilor, natura și gravitatea neconformității și efortul necesar pentru finalizarea reparației sau înlocuirii.

 

Pentru formularea unei reclamații/sesizări cu privire la produsele livrate, Cumpărătorul trebuie să se adrese în scris Vânzătorului, la adresa de e-mail: WEBSHOP@ITVOLKS.RO sau prin alt mijloc ce asigură confirmarea primirii, în termen de 3 zile calendaristice de la recepția produselor.

Vânzătorul va proceda la analiza reclamației și, în cazul în care aceasta este justificată, la remedierea situației, în cel mai scurt timp posibil.

 

Reclamațiile privind deteriorarea produselor în timpul depozitării acestora la sediul Cumpărătorului din cauza condițiilor improprii de depozitare sau a manipulării greșite de către personalul Cumpărătorului sunt considerate nefondate, caz în care Vânzătorul nu este obligat să remedieze situația.

 

Dovada deteriorărilor/defecțiunilor produselor cade în sarcina Cumpărătorului.

Toate costurile de retur si de transport al produsului corect vor fi, în cazul în care reclamația se dovedește a fi întemeiată, suportate de Vânzător.

 

8.Modificarea conținutului Website-ului

ITVOLKS SYSTEMS SRL  își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura website-ului, în orice moment și fără nicio informare prealabilă.

 

ITVOLKS SYSTEMS SRL  depune toate eforturile pentru a transmite Cumpărătorilor informații actualizate și exacte și pentru a prezenta, în mod cât mai clar și concis, toate informațiile din acest website. În acest sens, ITVOLKS SYSTEMS SRL  va depune toate diligențele pentru remedierea eventualelor erori. Este posibil ca acest website să conțină referiri la produse, informații și/sau servicii care nu mai sunt de actualitate. Informații suplimentare referitoare la produsele și serviciile disponibile la acest moment pot fi obținute de la reprezentanții ITVOLKS SYSTEMS SRL și/sau utilizând datele de contact puse la dispoziție prin intermediul acestui website.

 

9.Modificarea Termenilor si condițiilor de utilizare a Website-ului

ITVOLKS SYSTEMS SRL își rezervă dreptul de a revizui Termenii și condițiile de utilizare a website-ului, precum și orice alți termeni aplicabili, în orice moment, fără nicio notificare, prin modificarea paginilor relevante.

 

Utilizatorii website-ului vor avea responsabilitatea de a consulta paginile relevante pentru a lua cunoștință de orice modificări aduse Termenilor și condițiilor de utilizare, întrucât respectivele modificări li se vor aplica de la actualizarea acestor Termeni și condiții.

 

10. Răspunderea

Conținutul integral al website-ului nostru este livrat pe baza „astfel cum este disponibil”„așa cum este” fără nicio garanție, acuratețe și non-încălcare.

 

Imaginile sunt expuse cu titlu de prezentare pe website, iar produsele efectiv livrate pot fi diferite de imaginile afișare, în orice mod (culoare, accesorii, aspect etc.). Vânzătorul nu garantează că produsele achiziționate vor arăta identic cu imaginea din descrierea produsului de pe website.

 

Cumpărătorul răspunde în totalitate de exploatarea corespunzătoare a produselor. Cumpărătorul este obligat să atenționeze Vânzătorul în scris în cazul în care observă că, la recepția produselor, acestea s-au deteriorat ori s-au omis instrucțiunile de folosire a produselor.

 

De asemenea, ITVOLKS SYSTEMS SRL nu va răspunde pentru niciun prejudiciu creat din cauza unui virus, atac de tip denial-of-services sau distributed denial-of-services, precum și nici din cauza unui alt tip de material tehnologic ce ar infecta calculatorul, sistemul IT și/sau datele Cumpărătorului ca urmare a accesării website-ului sau a altor website-uri către care există link-uri în prezentul website. Orice link-uri către alte website-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, ITVOLKS SYSTEMS SRL nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor website-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste website-uri.  ITVOLKS SYSTEMS SRL nu este responsabilă pentru conținutul website-urilor ce au link-uri către acest website. Astfel de link-uri nu trebuie interpretate ca o garanție din partea  ITVOLKS SYSTEMS SRL  cu privire la respectivele website-uri. ITVOLKS SYSTEMS SRL nu va răspunde pentru niciun prejudiciu rezultând din utilizarea respectivelor website-uri.

11.Legea aplicabilă. Litigii.

Drepturile și obligațiile părților menționate în acest document, precum și orice efecte juridice ale acestora sunt reglementate de legislația aplicabilă din Romania.

 

Litigiile rezultate în urma interpretării sau executării prezentelor termeni si condiții vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente de pe raza Mun. Cluj-Napoca.

 

Daca vreo prevedere din acest document este considerată invalidă de către forurile legale competente, invaliditatea unei asemenea prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale termenilor și condițiilor de utilizare, acestea rămânând în vigoare.

 

Prezentul document constituie în întregime un acord încheiat între Cumpărător/Utilizator și ITVOLKS SYSTEMS SRL în privința utilizării website-ului https://www.itvolks.ro/.

 

Hai să discutăm

Sunați-ne sau completați formularul de mai jos și vă vom contacta. Ne străduim să răspundem la toate întrebările în termen de 24 de ore în zilele lucrătoare.

  Cu acordul dumneavoastră, folosim cookie-urile în vederea evaluării și analizării cotei de utilizare a paginii de internet, a personalizării în funcție de interesele dumneavoastră și pentru a vă oferi mesaje promoționale și informații relevante.

  Alegeți ce cookie-uri să fie autorizate.
  Puteți schimba aceste setări oricând.

  Cookie-uri necesare sa functioneze site-ul:

  • Esențial: Ține minte setările permisiunilor de cookie
  • Esențial: Permite sesiunile de cookie
  • Esențial: Autentifică logarea dvs. în contul de utilizator

  Prin acceptarea acestor cookies permiteti site-ului sa:

  • Analiză: Ține evidența locației și regiunii bazat pe IP
  • Analiză: Ține evidența timpului petrecut pe fiecare pagină
  • Analiză: Crește calitatea datelor din funcția de statistică